TÜRKİYE MAKİNE SANAYİ ZİRVESİ’Nİ GERÇEKLEŞTİRDİK

0

Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı “Makina  Sanayi Zirvesi” ile başladı

Sanayi üretiminde katma değeri ve yüksek teknolojili ürünlerin payını artırmak üzere başlatılan “Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı”, İzmir’de, “Türkiye Makine Sanayi Zirvesi” ile başladı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün katılımıyla gerçekleşen toplantıya İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Makine İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu üyeleri, sektörün önde gelen temsilcileri ve ilgili bakanlık bürokratları katıldı.

Makine Sektörü Olmadan Sanayileşme Olmaz

 Toplantının açılışında bir konuşma yapan Bakanı Özlü; İzmirli iş insanlarına ve girişimcilere kalkınmanın artması için yaptıkları çalışmalar dolayısıyla teşekkür ederek, ‘Teknoloji Üssü İzmir Projesi’ hakkında bilgi verdi. Projenin, bu kente çok yakışacağını belirten Bakan Özlü, “İzmir tasarım, marka ve Ar-Ge alanlarında öncü bir kent. Ülke genelinde 809 Ar-Ge, 159 tasarım merkezi var. İzmir’de ise 68 Ar-Ge, 21 tasarım merkezi var. 2017 yılında İzmir’de 7 bin firma kuruldu ve 63 milyar dolarlık vergi ödendi. Makine sektörü olmadan sanayileşme olmaz. Üretim ve katma değer makine ile olur. Rekor büyümede sanayinin payı büyük. Makine sektörü 2017’de 11 milyar dolarlık rekor ihracat rakamına ulaştı. Kapasite kullanım oranı aralıksız artıyor. Made in Turkey damgasının yanına Turkish Machine damgasını vurduğunuzdan sizi tebrik ederim” dedi.

Rekor Büyümemizde, Sanayinin Önemli Katkısı Var

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde makine sektörünün çok özel bir konumu olduğunu ifade eden Bakan Özlü, “Makine sektörü olmadan, sanayileşmeden bahsetmek, söz konusu olamaz. Makine varsa, sanayileşme vardır. Makine varsa, üretim ve katma değer vardır. Dengeli ve istikrarlı bir ekonomi için güçlü bir makine sanayinin varlığı şarttır. Makine sektörünün üretim ve istihdam büyüklüğü, sanayileşmenin temel göstergelerinin başında gelmektedir. 2017 yılının son çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre sanayi büyümesi yüzde 8,7 olarak gerçekleşmiştir. Memnuniyetle belirtmek isterim ki 2017 yılındaki rekor büyümemizde sanayinin önemli katkısı olmuştur. Sanayi öncülüğünde büyümek, sağlıklı bir ekonominin, en net göstergesidir” ifadelerini kullandı.

 Leblebi ve Üzüme Hapsedilmiş Yeli Malı Algısı Geride Kaldı

Tasarım, teknoloji ve üretimin yerli makine sanayisi ile oluşturulması gerektiğini savunan Bakan Özlü, şunları söyledi: “Kendi makinelerimizi üretip ihraç etmeliyiz. İnovasyondan güç alacağız. Firmaların pozisyonlarını koruyarak kazanma devri artık tarihe karıştı. Kalkınma politikalarının temeline yerli üretimi koyduk. Bunun için elimizden gelen desteği veriyoruz; ancak yine de yabancı yatırımı dışlamıyoruz. Herkese ‘Türkiye’de üret, burada istihdam oluştur’ diyoruz. Milli ve yerli üretim stratejik bir duruştur. Leblebi ve üzüme hapsedilmiş yerli malı haftası geride kaldı. Savunma, enerji ve ulaştırma gibi sektörlerde kendi teknolojisini üreten bir Türkiye var. Hedeflere ulaşmak için somut adımlar atmaya devam ediyoruz. Yerli malı yazılım konusunda etkin düzenlemeleri hayata geçirdik. Yüksek teknolojiye geçiş programında makine sanayi önemli yer tutacak. Türk ekonomisini güçlendirmenin anahtarı güçlü özel sektörden geçiyor.”

Makine Yatırımlarında KDV Muafiyeti

Bakan Özlü, 24 Ocak’ta Başbakan Binali Yıldırım’ ın imzasıyla Yerlileştirme Yüksek Kurulu’nu hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Yerlileştirme Yüksek Kurulu, sanayinin ithalata bağımlığını azaltacak ve rekabet gücümüzü artıracak programları hayata geçirecektir. Bu kurul, yerli ve milli sanayimize bakışımızın, en somut ifadesidir. Ayrıca Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal’ ın da açıkladığı gibi ‘makine yatırımlarında KDV muafiyetine’ hazırlanıyoruz. 2018 ve 2019 yıllarında, makine ve teçhizat alımlarında, KDV almamayı hedefliyoruz. Bildiğiniz gibi şu anda ancak teşvik belgesi alan yatırımlarda KDV istisnası uygulanıyor. Yeni düzenlemede inşallah her türlü yatırımda makine ve teçhizat alımını kolaylaştırmış olacağız. Bilim Merkezi, Teknoloji Üssü, İleri Sanayi Ülkesi Türkiye hedefine hep birlikte yürüyeceğiz. Bugün bu önemli zirvede ele alınacak konular sadece makine sektörümüz için değil, Türk sanayisinin tüm sektörleri için yol gösterici olacaktır” diye konuştu.

Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programını Başlattık

Hedeflere ulaşmak için somut adımlar atmaya devam ettiklerini söyleyen Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üretim Reform Paketimiz, Ar-Ge Reform Paketimiz, Sınai Mülkiyet Reform Paketimiz; ülkemizdeki üretimin önünü açan, sanayicilerimizi teşvik eden geniş kapsamlı reform paketleridir. Üretim Reform Paketimizde orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünlerinin ihalesinde yerli malı teklif edenler lehine yüzde 15 oranında fiyat avantajı sağlanmasını mecburi hale getirdik. Yerli malı yazılım konusunda da aynı düzenlemeyi yaptık. Ayrıca, yapım işlerinde kullanılacak makinelerin yerli malı olması konusunda da son derece etkin düzenlemeleri hayata geçirdik. Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programımızı başlatıyoruz. Bugünkü Makine Sektör Zirvesini bu programın önemli bir aşaması olarak görüyoruz. Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programına; tüm paydaşlarımızdan, tüm sektörlerimizden ve sanayicilerimizden, ciddi bir farkındalık ve katkı bekliyoruz.”

 

Görüntü için ftp adresi

Adres: ftp://212.174.38.248:60621

Kullanıcı adı: sanayibasin

Parola     : **Vdw98Wm1**

Comments are closed.