TSE 57. GENEL KURULU

0

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) 57.Genel Kurul Toplantısına katıldı.

 

Burada bir konuşma yapan Bakan Özlü, “Türk Standartları Enstitüsü; 58 yıldır, Türk ekonomisi, sanayisi ve üretimi adına, son derece önemli işlevleri yerine getiren, en güzide kurumlarımızdan biridir. Hepimiz, TSE’nin, ülke ekonomimiz için üstlendiği misyonun ne anlama geldiğini biliyoruz. Bu nedenle, bu büyük misyonu daha da geliştirmek; hepimizin ortak görevi, ortak sorumluluğudur. Bu salonda bulunan herkesin, daha güçlü bir TSE için, elinden geleni yapacağına yürekten inanıyorum” dedi.

 

“Bütün Gayretimiz; Standartları Takip Eden Değil, Standart Belirleyen Bir TSE’yi Organize Etmektir.”

 

“TSE’nin ülke kalkınmasında oynadığı en kritik rol; Standardizasyon faaliyetleriyle yakından ilgilidir” diyerek konuşmalarına devam eden Bakan Özlü;

“OECD raporlarına göre; standartlar ve teknik düzenlemelerin dünya ticaretine etkisi, % 80’ler düzeyindedir. Dolayısıyla; uluslararası ticaretin ortak dili; standartlardır. Dünya pazarlarında yer almanın, dikkat çekmenin ve tercih edilmenin yolu; uluslararası standartlara uymaktır. Ancak; bu noktada önemli olan husus; standartların peşinden gitmek değil, standart belirlemektir. Bu anlamda, bizim bütün gayretimiz; standartları takip eden değil, standart belirleyen bir TSE’yi organize etmektir. TSE; statik değil, proaktif bir kurum olmak durumundadır. Bu kapsamda; TSE’nin hedeflerini güncellemesi, hedeflerini yükseltmesi ve bu hedefler doğrultusunda kabiliyetlerini geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Sanayiciye refakat eden, bürokratik süreçleri en aza indiren, dijital dönüşüm sürecine katkıda bulunan, uluslararası alanda dikkat çeken bir TSE’yi; hep birlikte, omuz omuza vererek inşa edeceğiz. Çünkü TSE; Türk malının bayrağıdır, damgamızdır, mührümüzdür, imajımızdır. TSE’nin imajının ve algısının güçlendirilmesi; hepimizin ortak sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

 

“TSE’nin; Ülkemizin Stratejik Çıkarlarına ve Teknoloji Hamlesine de Ciddi Katkıları Var”

 

Bakan Faruk Özlü sözlerine şöyle devam etti;

“TSE’nin görevi elbette sadece standardizasyon çalışmalarıyla sınırlı değildir. TSE’nin, ülkemiz için kritik önem taşıyan bir başka faaliyet alanı da, Uygunluk Değerlendirme hizmetleridir. Belgelendirme, muayene, gözetim, test ve deney faaliyetlerini kapsayan bu alan; her geçen gün çeşitlenmektedir. Buna paralel olarak, işlem hacmi de artmaktadır. Pazarın gerçek hacmi bilinmemekle birlikte; yapılan bazı çalışmalar, 110 ila 200 milyar dolar arasında bir büyüklüğe sahip olduğunu göstermektedir. TSE’nin bu alanda yaptığı çalışmalar; ülkemiz için hayati önemdedir. TSE; Teknolojik bilgi transferi, pazar gelişmelerinin yakından takibi, rekabet avantajı, nitelikli istihdam imkânı, uluslararası ticarette tarife dışı engellere karşı güçlü konum, katma değeri yüksek hizmet geliri gibi konularda, ülkemize ciddi katkılar sunmaktadır.

 

“Milat 2018; Türk Sanayi Devriminin Milli Ve Yerli Kimliğini Güçlendirecek”

 

Türk ekonomisine yön tayin eden, istikamet çizen, sanayiye enerji veren kurumlardan birinin de, TSE olduğunun altını çizen Bakan Özlü, “TSE; Made in Turkey damgasının sorumluluğunu taşımaktadır. Bu sorumluluk; en etkin ve en güçlü biçimde yerine getirilmelidir” dedi.

Bakan Özlü sözlerine şöyle devam etti;

“Bu anlamda; 58 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan TSE’nin, sürekli dinamik bir kurum olarak çalışması şarttır. Bu nedenle; hem yapısal, hem de yürüttüğü hizmetler anlamında, TSE’nin bir dönüşüme ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Eminim ki; bugün bu salonda bulunan herkes, TSE’nin dönüşümü konusunda, benimle aynı görüşü paylaşmaktadır. Birlikte, omuz omuza vereceğiz ve TSE’yi, Türk sanayisinin etkin paydaşlarından biri yapacağız. Türkiye olarak; önemli bir dönüm noktasındayız. 2018 yılı; sadece hükümet ve yönetim sistemimizin değiştiği bir yıl olmayacak. 2018 yılı bilimde, teknolojide ve sanayide de; büyük atılımların başlayacağı bir milat olacak. Sanayide Milli Atılım, yani MİLAT 2018 kapsamında; bilim, teknoloji ve sanayide sıçrama yaparak, ‘büyük ve güçlü Türkiye’ hedefine doğru ilerlemeye devam edeceğiz. MİLAT 2018; Türk sanayi devriminin milli ve yerli kimliğini güçlendirecek. Bu atılım programı kapsamında; yüksek teknolojili ürünlerin ihracatımızdaki payı, istikrarlı bir biçimde artacak.”

 

“Hem Milletimiz, Hem Ekonomi Yönetimimiz; Oynanan Oyunun Farkındadır.

Allah’ın İzniyle, Biz Bu Oyunu Bozarız”

 

Konuşmasında dövizdeki son gelişmeleri de değerlendiren Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü şunları kaydetti;

“24 Haziran seçimleri öncesi, seçim atmosferini fırsata çevirmeye çalışan, bazı ‘kriz seviciler’ ortaya çıktı. Meydanı; bu ‘kriz sevicilere’ bırakmayacağız, bu spekülatörlere fırsat vermeyeceğiz. Dövizdeki dalgalı seyir üzerinden, Türk ekonomisini değerlendirenler, yanlış hesap yapmaktadırlar. Dolayısıyla; bu çevrelere sesleniyorum: Boşuna uğraşmayın, buradan size ekmek çıkmaz. Buradan size siyasi bir rant çıkmaz. Hem milletimiz, hem ekonomi yönetimimiz; oynanan oyunun farkındadır. Allah’ın izniyle, biz bu oyunu bozarız. Seçim sürecinde ve sonrasında; mali disiplinden, enflasyonla mücadeleden, istihdam artışından ve büyüme odaklı ekonomi politikalarımızdan taviz vermeden, yolumuza devam edeceğiz.”

Bakan Özlü, Konuşmasının ardından genel kuruldan ayrıldı.

Genel Kurulda, 2017 yılı kesin hesabı ve denetleme kurulu raporu görüşüldü. 2018 bütçesi hakkında bilgi verilen toplantıda, yönetim kurulu ibra edildi. Toplantıda, TSE Başkanı ve Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile teknik kurul üyelerinin seçimi de yapıldı. Prof. Dr. Adem Şahin, 41 delegenin oyunu alarak TSE’nin yeni Başkanı seçildi.

 

Görüntü için ftp adresi

 

Adres: ftp://212.174.38.248:60621

Kullanıcı adı: sanayibasin

Parola     : **Vdw98Wm1**

Comments are closed.