BAKAN ÖZLÜ, TÜRKİYE GIDA SANAYİ ZİRVESİ’NDE

0

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü,  Konya’da Düzenlenen Türkiye Gıda Sanayi Zirvesinde Konuştu.. 

“Ülkemizi, Yüksek Teknolojinin Şampiyonlar Ligi’ne Çıkaracağız”

 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, “Sektörlere vereceğimiz desteklerle ve teşviklerle; ülkemizi, Yüksek Teknolojinin Şampiyonlar Ligi’ne çıkaracağız. Çünkü, bugünün ve geleceğin dünyasında, en büyük yarış, en büyük mücadele; teknoloji yarışı ve teknoloji mücadelesidir” dedi.

 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Konya’da düzenlenen Türkiye Gıda Sanayi Zirvesine katıldı.

Bakan Özlü burada yaptığı konuşmasına şöyle başladı;

“Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programımız çerçevesinde, ilk zirveyi 15 Şubat tarihinde, İzmir’de Makine Sanayi ile gerçekleştirdik.

Ardından; Çelik Sanayi,  Bilişim ve Yazılım Sanayi,  Elektronik Sanayi, Otomotiv Sanayi, İnşaat Malzemeleri Sanayi, İlaç ve Tıbbi Cihaz Sanayimizin değerli temsilcileriyle bir araya geldik.

Düzenlediğimiz bu zirvelerdeki temel amacımız; Türk sanayisinin dinamosu olan değişik sektörlerimizin temsilcilerini dinlemek, sizlerin görüşlerini almak ve hep birlikte ‘ortak akıl, ortak vizyon ve ortak strateji’ belirlemektir.

Dolayısıyla; sizlerin katkıları, hepimiz için son derece kıymetlidir.

Ülkemizin Orta Yüksek ve Yüksek Teknoloji yolculuğunda, birbirimizi anlamak, uyum içinde hareket etmek ve somut çözümlere imza atmak istiyoruz.”

“Ülkemizi, Yüksek Teknolojinin Şampiyonlar Ligi’ne Çıkaracağız”

Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı kapsamında, 5 Odak sektör belirlendiğini ifade eden Bakan Özlü;

Bunlar; kimya ve ilaç sanayi, gıda sanayi, elektronik ve yarı iletkenler sanayi, makine ve teçhizat, motorlu kara taşıtları sanayi sektörleridir.

Odak sektörler programımızın temel amacı; sanayimizin katma değerini iki katına çıkarmak ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatımızdaki payını artırmaktır.

Bu sektörlere vereceğimiz desteklerle ve teşviklerle; ülkemizi, Yüksek Teknolojinin Şampiyonlar Ligi’ne çıkaracağız.

Çünkü, bugünün ve geleceğin dünyasında, en büyük yarış, en büyük mücadele; teknoloji yarışı ve teknoloji mücadelesidir” dedi.

“Gıda Sanayimizin; Daha Fazla Ar-Ge Yatırımına Ve Merkezine Odaklanması Şarttır”

Bakan Özlü sözlerine şöyle devam etti;

“Özellikle Endüstri 4.0 sürecinde; bütün sektörler, bilimden ve teknolojiden güç almak, Ar-Ge ve İnovasyonla büyümek durumundadırlar.

4. Sanayi devriminin yansımaları, bütün sektörlerde olduğu gibi, Gıda sanayinde de kendini iyice hissettirmeye başlamıştır.

Endüstri 4.0 süreci; Gıda sanayimiz için çok büyük bir fırsat penceresidir.

Sektörümüz tarımla ve perakende ile olan bağlantıları nedeniyle; hammadde, nakliyat ve pazarlama; ileri teknolojiye dayanmak durumundadır.

Bunun için robotik sistemler, sensör teknolojileri, lazer teknolojiler gibi bir dizi platform; gıda sanayimizin geleceği açısından, anahtar işlevi görmektedir.

Bu nedenle; Gıda sektörümüzde yer alan bütün firmalarımızın, Ar-Ge ve İnovasyon yatırımlarına büyük önem vermeleri gerekiyor.

Hâlihazırda, 42 milyon dolar Ar-Ge harcaması bulunan gıda sanayi sektörümüz, 36 adet Ar-Ge merkezine sahiptir.

Türkiye Gıda Sektörünün büyüklüğü yanında, 36 Ar-Ge merkezi,  yeterli değildir.

47 bin işletmenin, 500 bine yakın istihdamın, 52 milyar dolar cironun, 12 milyar dolar ihracatın kaynağı olan Gıda Sanayimizin; daha fazla Ar-Ge yatırımına, daha fazla Ar-Ge merkezine odaklanması şarttır.”

“Ar-Ge Merkezi Açmak İsteyen Bütün Firmaları, Ayrım Yapmadan Destekliyoruz”

Bakanlık olarak, Ar-Ge Merkezi açmak isteyen bütün firmaları, ayrım yapmadan desteklediklerinin altını çizen Bakan Özlü şunları söyledi;

Ar-Ge merkezleri için gerekli asgari personel sayısını 30’dan 15’e indirerek, nitelikli projelerin küçük ölçekte de oluşmasına imkân sağladık.

Ar-Ge faaliyetlerinin ticarileştirilmesinden elde edilen kazançların, yüzde 50’sini gelir ve kurumlar vergisinden istisna ettik.

Üniversite öğretim elemanlarının, Ar-Ge projelerinden elde ettikleri gelirlerin, yüzde 85’ini hiçbir kesintiye tabi olmaksızın alabilmesini mümkün kıldık.

Öğretim elemanlarının, Ar-Ge merkezlerinde, sürekli ya da kısmi süreli çalışmasına olanak sağladık.

Ar-Ge ve tasarım projelerinde kullanılmak için ithal edilen eşyaya; gümrük vergisi, fon, damga vergisi ve harç istisnası getirdik.

KOSGEB tarafından, Gıda Sanayine yönelik 1.511 firmaya 23,3 milyon TL, TÜBİTAK tarafından 46 firmaya 5 milyon TL destek sağladık.

311 adet organize sanayi bölgemizden 5 tanesini; Samsun, Ezine, Kandıra, Tarsus ve Şanlıurfa gıda ihtisas organize sanayi bölgesi olarak yapılandırdık.”

 “Teknolojinin Sunduğu Fırsatları Kullanmalıyız”

Gıda sanayinin; dış ticaret fazlası veren sektörlerden biri olduğunu belirten Bakan Özlü, “2017 yılında; 6 milyar dolarlık ithalatımıza karşılık, 12 milyar dolar tutarında ihracat rakamına ulaşılmıştır. Gıda sanayimiz bu yönüyle, net ihracatçı sektör konumundadır” dedi.

Bakan Özlü sözlerine şöyle devam etti;

Gelişen teknoloji ile birlikte ortaya çıkan iyi tarım uygulamalarının, ülkemiz genelinde yaygınlaştırılmasının, gıda sanayi sektörüne düzenli ve ucuz hammadde temini açısından, faydalı olacağı düşünüyoruz.

Ayrıca; tüketim harcamalarında % 20’lik paya sahip olan gıda ürünlerinde; internet üzerinden satış, helal gıda, organik gıda, özel beslenme amaçlı gıdalar gibi yeni trendler ortaya çıkmıştır.

Bu trendler, üreticilerimiz için yeni pazarlama fırsatları sunmaktadır.

Gıda sanayimizin geneline bakıldığında; iç tüketimi % 90 oranında karşıladığı görülmektedir.

Ancak ölçek üretimi, düzenli tarımsal girdi temini ve bazı kritik hammaddelerde; dışa bağımlılık söz konusudur.

Gıda sanayimizin, bu eşiği atlaması ve üretimde yüksek teknolojiyi kullanarak daha verimli üretime geçmesi gerekmektedir.

Gıda sanayinde üretim kadar, ürettiklerimizi tüketiciye etkin bir şekilde ulaştırmak da büyük önem taşımaktadır.

Gıda Sanayi zincirinde, üretimden tüketime değer zincirindeki kayıpları azaltmak için; ambalajlama, taşıma, depolama ve tüketime sunma aşamalarında verimliliğimizi arttırmalıyız.

Bu alanlarda,   teknolojinin sunduğu fırsatları kullanmalıyız.”

 “Geleceğin Tarlaları; Teknolojinin De Sorumluluğunda Olacak”

“Gıda Sanayimiz; ülkemizin stratejik sektörlerinden biridir” diyerek sözlerine devam eden Bakan Faruk Özlü;

“Gıda demek, hayat demektir.

İnsan hayatıyla doğrudan ilgili, böylesine önemli bir sektörü, ancak stratejik bir bakış açısıyla geleceğe taşıyabiliriz.

Gıdaya yönelik üreteceğimiz stratejiler, mutlaka teknolojiye dayanmalıdır.

Çünkü geleceğin tarlaları, çayırları, seraları; sadece tarım ve gıda sektörünün sorumluluğunda olmayacak.

Geleceğin tarlaları; teknolojinin de sorumluluğunda olacak.

Bu nedenle; tarladan sofraya kadar teknoloji gerçeğine, şimdiden hazırlıklı olmamız gerekiyor.

Tarımdaki nüfusun azaldığı, tarım alanlarının daraldığı bir dünyada ve Türkiye’de; tarımsal üretimi sıçratacak yegâne araç teknolojidir.

Türk tarımı ve gıda sektörümüz; daha fazla teknolojiyle sıçrama yapabilir.

Bunun için; tarımın ve çiftçilerimizin teknoloji odaklı bir şekilde dönüştürülmesini, bakanlık olarak gündeme almış bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

“Bakanlığımıza Bağlı Tüm Kurumlar; Bütün İmkânlarıyla, Tarımsal Sanayinin Hizmetinde Olacak”

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü sözlerini şöyle tamamladı;

“Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza bağlı tüm kurumlar; bütün imkânlarıyla, tarımsal sanayinin hizmetinde olacak.

TÜBİTAK; Tarım 4.0 uygulamaları için, ihtiyaç duyulan her alanda hizmete hazırdır.

KOSGEB; tarım ve gıda teknolojilerine yatırım yapmak isteyen herkese, kaynak sunmaya devam edecektir.

Bakanlığımız ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında, Ar-Ge ve İnovasyon başta olmak üzere; çeşitli işbirliği mekanizmalarını hayata geçireceğiz.

Örneğin; kimyasal ilaçlar, Tarımda yenilenebilir enerji, dışardan ithal ettiğimiz aşı ve mayaların Türkiye’de üretimi gibi konularda; bakanlık olarak bütün imkânlarımızı seferber edeceğiz.

Teknolojik İnovasyonu, tarım uygulamalarının merkezine koyacağız.

Bugün düzenlediğimiz Gıda Sanayi Zirvesini, Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programımızın önemli bir aşaması olarak görüyoruz.

Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programına; tüm paydaşlarımızdan, tüm sektörlerimizden ve sanayicilerimizden, ciddi bir farkındalık ve katkı bekliyoruz.

Bu anlamda; kanun yaparken, mevzuat hazırlarken, destek paketleri oluştururken, teknik düzenlemeler yaparken, sizlerle birlikte, uyum içinde hareket etmek istiyoruz.

Sizlerin fikirleri, önerileri, talepleri, eleştirileri ve değerlendirmeleri; hepimiz için son derece kıymetlidir.

Türkiye Gıda Sanayi Zirvesi’nin; tüm paydaşlarımız için faydalı geçmesini diliyorum.”

Konuşmanın ardından basına kapalı gerçekleşen toplantıda, Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı ile gıda sanayinin mevcut durumu, sorunları ve çözüm yolları ele alındı.

 

Görüntü için ftp adresi

Adres: ftp://212.174.38.248:60621

Kullanıcı adı: sanayibasin

Parola     : **Vdw98Wm1**

 

Comments are closed.