6.ÖZEL SEKTÖR AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ ZİRVESİ

0

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, ATO Congresium’da düzenlenen “6. Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Zirvesi” ne katıldı.

 

Özlü, burada yaptığı konuşmada, Ar-Ge ve tasarımın, dijital dönüşüm sürecinin anahtar kavramları olduğunu, bunları üretimin merkezine koyarak yatırım yapanların her koşulda kazanacaklarını söyledi.

 

En kazançlı yatırımın Ar-Ge’ye yapılan yatırım olduğunu vurgulayan Özlü, “Yapılan araştırmalar net olarak şunu göstermektedir; ihracat ile Ar-Ge harcamaları arasında doğrudan bir ilişki vardır yani Ar-Ge’ye yatırım yaptıkça, ihracat artmaktadır. Sürdürülebilir ihracat için Ar-Ge ve inovasyon zorunludur. Türkiye’nin lokomotifi ihracat, ihracatın lokomotifi Ar-Ge ve inovasyondur.” diye konuştu.

 

Özlü, ihracat yapan firmaların, rekabet güçlerini korumak ve gelirlerini artırmak için yenilikçi olmaları gerektiğini anlattı. Hükümet ve Bakanlık olarak, Ar-Ge ödeneklerini her bütçe döneminde artırdıklarına işaret eden Özlü, özel sektörü Ar-Ge yatırımları konusunda desteklediklerini bildirdi.

 

“Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısında hedef bin”

 

Özel sektöre desteklerin meyvelerini vermeye başladığına dikkati çeken Özlü, şöyle devam etti:

“Bugün itibarıyla ülkemizde 762 özel sektör Ar-Ge, 138 tasarım olmak üzere, toplam 900 özel sektör Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısına ulaşmış bulunuyoruz. Sadece bu yıl 426 Ar-Ge, 130 tasarım merkezi açtık. 2008 yılında sadece 20 Ar-Ge merkezimiz vardı. 2 yıl öncesinde 232 Ar-Ge merkezimiz bulunuyordu. Bugün bu sayının 900’e ulaşması, kat ettiğimiz mesafenin büyüklüğünü göstermektedir. Ar-Ge ve tasarım merkezi sayımız kartopu gibi büyümektedir. İnşallah, kısa zamanda bin rakamına ulaşmış olacağız.”

 

Özlü, 2010 yılında, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde 10 bin kişi çalışırken bugün 44 bin 303 kişinin görev aldığını bildirdi.

 

Ar-Ge merkezlerinde 24 bin projenin tamamlandığını veya devam ettiğini, 9 bin 589 projenin tescil ve başvuru aşamasında bulunduğunu aktaran Özlü, tasarım merkezlerinde ise bin 501 tamamlanan ve devam eden projenin yanında, 80 tescil edilmiş ve başvurusu alınmış patentin olduğunu söyledi.

 

Özlü, Ar-Ge’ye yönelik harcama ve ayrılan kaynaklardaki artışa işaret ederek, “2018 yılı bütçemizden, özel sektör Ar-Ge harcamaları için önemli miktarda katkı sağlayacağız. 2018 yılı gider bütçemizden yaklaşık 5 milyar lira kaynak ayırıyoruz. Toplam Ar-Ge harcamalarında, özel sektörümüzün payı yüzde 47’dir ve bu önemli bir orandır. Özel sektörün Ar-Ge payının sürekli artış eğiliminde olması, Ar-Ge’ye duyulan ilgiyi ve önemi göstermesi bakımından çok anlamlıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

 

“Ar-Ge ve tasarım merkezlerine sağlanan avantajlar”

 

Özlü, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin büyümesi ve gelişmesi için hayata geçirdikleri düzenlemelere de değindi. Bu kapsamda Ar-Ge merkezleri için gerekli asgari personel sayısını 15’e indirerek, nitelikli projelerin küçük ölçekte de oluşmasına imkan sağladıklarını belirten Özlü, Ar-Ge faaliyetlerinin ticarileştirilmesinden elde edilen kazançların yüzde 50’sini gelir ve kurumlar vergisinden istisna tuttuklarını hatırlattı.

 

Özlü, buluşlara ilişkin gayri maddi hakların kiralanması, devri ve satışını katma değer vergisinden istisna ettiklerini vurgulayarak, yüklenilen vergilerin indirimine imkan sağladıklarını dile getirdi.

 

Nitelikli araştırma ve tasarım yapan Ar-Ge ve tasarım merkezlerine, performanslarına bağlı olarak yüzde 50 daha fazla indirim imkanı sağladıklarının altını çizen Özlü, Ar-Ge ve tasarım personelinin, merkez dışındaki çalışmalarını ve eğitim faaliyetlerini teşvik kapsamına alarak, daha esnek çalışmalarına ortam hazırladıklarını söyledi.

 

Özlü, üniversite öğretim elemanlarının Ar-Ge ve tasarım projelerinden elde ettikleri gelirlerin yüzde 85’ini hiçbir kesintiye tabi olmaksızın alabilmesini mümkün kıldıklarını ifade ederek, öğretim elemanlarının Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde sürekli ya da kısmi süreli çalışmasına olanak sağladıklarını bildirdi.

 

Uluslararası piyasalarda rekabet edebilme gücünün en önemli göstergesinin Ar-Ge yatırımları olduğuna işaret eden Özlü, dünyada söz sahibi birçok firmanın satış gelirlerinin yüzde 5 ile 15’i arasındaki kısmını Ar-Ge harcamalarına ayırdığına dikkati çekti.

 

Özlü, Türkiye’nin, dış ticaret açığını daha çok Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşmayla kapatacak potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, firma ve girişimcilere Ar-Ge’ye ve tasarıma daha çok yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

 

Bakan Özlü, konuşmasının ardından değişik performans kriterlerinin yanı sıra sektörel bazda ve gösterge setlerinde önemli aşamalar kaydeden 25 özel sektör Ar-Ge ve tasarım merkezine ödül vererek, temsilcilerini tebrik etti.

Comments are closed.