5 KÜME İLE DESTEK SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

0

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kümelenme Destek Programı çerçevesinde 5 kümelenme teşebbüsünün desteklenmeye hak kazandığını belirterek, “Bu kümelenme teşebbüslerinin 5 yıllık toplam iş planı bütçesi yaklaşık 102 milyon liradır. Bunun yarısını, yani 51 milyon lirasını biz karşılayacağız.” dedi.

 

Bakanlık toplantı salonunda gerçekleştirilen “Kümelenme Destek Programı Sözleşme İmza Töreni”nde konuşan Özlü, programın ikinci döneminde 5 kümenin destek almaya hak kazandığını söyledi.

 

Kümelenme Destek Programı ile imalat sanayisinde üretim ve bilgi temelli bir dönüşüm sağlamayı ve rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini belirten Özlü, aynı sektörlerde veya birbirini tamamlayan sektörlerde faaliyet gösteren firmaların belirli bölgelerde kümelenmesinin, o bölgelerde yapılan üretimin kalitesini ciddi oranda etkilediğini vurguladı.

 

Özlü, tedarik zincirini oluşturan halkalar arasındaki bağın kuvvetlenmesinin, zincirin tamamına olumlu yansıdığını ifade ederek, programda kümelenme teşebbüslerinin, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bir vizyon oluşturduğunu ve 5 yıllık bir iş planı hazırladığını anlattı.

 

Desteklenmeye değer görülen iş planlarına yüzde 50 hibe verdiklerine işaret eden Özlü, şöyle devam etti:

“Kümelenme Destek Programı 2’nci destek çağrısına 27 Şubat 2015 tarihinde çıktık. Bu çağrıya 16 kümelenme birlikteliği başvuruda bulundu. Birliktelikler içinde, 40 üniversite, 624 firma, 17 sanayi ve ticaret odası, 47 sivil toplum kuruluşu yer aldı. Doğrusu, bu kadar geniş bir tabanın harekete geçmesinin ve birlikte bir proje hazırlamasının bile tek başına büyük bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Bugün, yapılan değerlendirmeler sonucunda desteklenmeye hak kazanan 5 kümelenme teşebbüsü ile destek sözleşmesi imzalıyoruz. Bu 5 kümelenme teşebbüsünün 5 yıllık toplam iş planı bütçesi yaklaşık 102 milyon liradır. Bunun yarısını, yani 51 milyon lirasını biz karşılayacağız.”

 

Özlü, Kümelenme Destek Programı ile sanayide yapısal bir dönüşüm oluşturmayı hedeflediklerinin altını çizerek, rekabet gücünü, yenilikçiliği, verimliliği, teknoloji seviyesini, nitelikli istihdamı ve böylece dünya ihracatından alınan payı artıracak projeleri hayata geçirdiklerini bildirdi.

 

“İlk modüler tıbbi cihaz pilot üretim tesisi hayata geçirilecek”

 

Destekleyecekleri 5 küme hakkında bilgi veren Özlü, İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi ile Türkiye’nin ilk modüler tıbbi cihaz pilot üretim tesisini hayata geçireceklerini, Türkiye’de sektörün ortak kullanabileceği model akredite laboratuvarların hizmete girmesi ile firmaların biyo-uyumluluk ve biyomekanik test-analiz birim maliyetlerini azaltacaklarını kaydetti.

 

Özlü, ayrıca söz konusu kümelenmelerin, gemi sanayisi için önemli bir tasarım merkezi, ev tekstili pilot üretim tesisi, enerji sektöründe yer alan santrallerin rehabilitasyonunun yerli imkanlar ile gerçekleştirilmesi gibi önemli projeleri hayata geçireceğini vurguladı.

 

Nükleer santrallerin ihtiyaç duyduğu özellikli malzeme ve ekipmanların yerli olarak geliştirilemediğine dikkati çeken Özlü, şöyle devam etti:

“İnşallah verdiğimiz destek neticesinde bu ürünleri üretebilir duruma geleceğiz. Son projemizle de OSTİM bölgesinde temiz teknolojiler geliştirmek için çalışmalar yapacağız. Kümelenme Destek Programı sayesinde, birbirinden önemli 5 proje hayata geçecek ve ilgili sektörlerimizin rekabet gücü artacak. Ülkemiz sanayisine yönelik bu önemli desteğe önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Bu amaçla mayıs ayı içerisinde kümelenme destek programının üçüncü çağrısına çıkacağız. Kümelenme teşebbüslerinden beklentimiz, vizyon ve stratejilerini iyi belirlemeleri, mutabakat içinde yol haritalarını hazırlamaları, mutlaka bilimsel bir kurum veya kuruluşla işbirliği içerisinde olmalarıdır.”

Comments are closed.